SKÅRLÆGNING, RIVNING & ENSILERING

Skårlægning, rivning og ensilering

Snitning med 3 stk. Claas Jaguar 940 med enten pick-up, helsæd med skiveskærs helsædsbord eller 10 rækkers rækkeuafhængigt majsbord.
Samt 8 rækket plukkebord til kolbemajs. De 3 snittere er udstyret med udbyttemåler og NIR-tørstofmåler, og har mulighed for at tilsætte insileringsmiddel. Dette giver mulighed for udbytteregistrerin g på markniveau, med Claas Telematic, som herefter kan rekvireres af kunden. Dette giver mulighed for at se hvad den enkelte mark giver i udbytte, og få et overblik over, hvordan dyrkningen kan optimeres bedst muligt.

Mulighed for fast kørespor

Få styr på dit udbytte

Vi tilbyder udbytteregistrering og tørstofmåling med NIR-sensor

Rivning

af græs med 1 stk. Claas Liner 4000 HHV storrive, 15 meter arbejdsbredde eller 1 stk. NY Claas 2900 storrive med 9 meter arbejdsbredde.

Spredning

af græs med 2 stk. 13 og 9 meters Claas spredere.

Tromle

Udlejning af Dalbo græsmarkstromle.

Frakørsel & kørsel i stak

Frakørsel med 5 stk. 45 m3 Fliegl afskubbervogne. Heraf 2 stk. med vejeceller. Kørsel i stak med 2 stk. NYE Case 721 F gummigede.

Skårlægning af græs, helsæd og ærter

1 stk. NY Claas Disco 11 meter skårlæggersæt med crimper
1 stk. NY Claas Disco 9,2 meter med crimper og bånd

Shredlage

få en bedre knusning af kernerne end ved traditionel corn crackere

Det amerikansk udviklede princip Shredlage monteres på finsnitteren i stedet for den normale corn cracker. Ved at majsplanten rives med dette system, øges overfladen på planten, og der sker dermed en større beskadigelse af stænglen og en evt. bedre knusning af kernerne. 
Forsøg foretaget i Amerika viser at shredding-metoden, med lang snittelængde og knuste kerne og flosset ender på stængel og blade kan give et højre udbytte pr. ko på bundlinjen, da optagelsen af majsensilagen skulle være bedre. Vi tilbyder denne metode uden beregning.

 

Hvornum Maskinstation a/s
Adr.  Houvej 8, Hvornum, 9500 Hobro
Tlf.98 54 67 66 - 20 16 02 66
Fax98 54 70 66
Mail:mail@hvornummaskinstation.dk
  • DME
  • Kloakmester